Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Verhuizing | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Vecu Quitard

Vecu Quitard

De Franse fijnschilder Valery Vecu Quitard is een expert in de trompe-l'oeil techniek. Hij wordt mateloos geboeid door de mogelijkheden van het wekken van de illusie van een niet-bestaande ruimte. Door de natuurlijke belichting van die imaginaire ruimte na te bootsen en zeer nauwkeurig te schilderen beheerst hij deze techniek bijzonder goed. De verwondering die hij hiermee bij de toeschouwer weet op te roepen wordt nog eens versterkt door zijn opmerkelijke keuze van de afgebeelde objecten. Niet alledaagse voorwerpen als houten poppetjes, oud speelgoed en vreemde objecten waarvan de herkomst niet direct duidelijk is leggen zijn fascinatie voor mythes, legendes, fabels evenals voor symboliek bloot. Voelbaar is ook het geduld en de concentratie waarmee hij deze in verf vertaalt. Het heldere en niet zelden complementaire kleurgebruik en de scherpe precisie waarmee Vecu zijn schilderijen opbouwt, dragen bij aan het wonderlijke karakter van zijn werk. Ook zijn creativiteit betreffende niet alledaagse onderwerpen is uitzonderlijk. Exposities in Frankrijk, Nederland en Portugal.

Valery Vecu Quitard is an expert trompe-l’oeil paintings. Born in Perpignan, the French artist has an insatiable fascination for the possibilities of creating illusions in a fictional space. Quitard is a master at this technique, recreating the natural lighting of the imaginary space and painting it with a highly attuned sense of accuracy. Wonder and astonishment are sentiments often evoked in those that view his work. Sentiments only reinforced by the objects Quitard chooses to depict: extraordinary objects such as wooden dolls, discarded toys and strange objects of which we can only guess their origin. They give us a sense of his fascination for myths, legends, fables and symbolism. The artist’s patience and concentration is also tangible in his work, with the clear and contrasting colours and sharp precision of his images completing the wondrous essence of his paintings. Exhibitions in France, the Netherlands and Portugal.

Le peintre français Valery Vecu Quitard est un expert dans le domaine de la technique trompe l’œil. Il devient immensément passionné par les possibilités de la création de l’illusion d’un espace inexistant. En imitant l’exposition naturelle de cet espace imaginaire et en réalisant ses peintures extrêmement minutieusement, il maître particulièrement bien cette technique. L’étonnement, qu’il éveille chez le spectateur, est encore intensifié par son choix remarquable d’objets peints. Des objets qui ne sont pas courants comme des poupées en bois, de vieux jouets et des objets étranges, dont l’origine n’est pas immédiatement évident exposent sa fascination pour les mythes, les légendes, les fables ainsi que pour la symbolique. La patience et la concentration qu’il traduit si parfaitement au moyen de la peinture est très sensible. L’emploi de couleurs claires et souvent complémentaires et la précision accrue avec lesquelles Vecu réalise ses peintures, contribuent au caractère fabuleux de son œuvre. Aussi sa créativité relative à des sujets non courants est exceptionnelle. Expositions en France, aux Pays-Bas et au Portugal.

← Home

!! Nieuw adres: broekkant 9 in Budel - expositie met bronzen beelden van Eric Goede en Dirk de Keyzer t/m 8 november

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - u kunt de galerie ook doordeweeks na afspraak vrijblijvend bezoeken. 

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.