Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Selectie KK | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Vanni Saltarelli

Vanni Saltarelli

Omdat zijn vader behalve violist ook een kunstschilder was kwam Giovanni Saltarelli al jong in contact met de schilderkunst. Zijn opleiding kreeg hij aan de kunstacademie van Castello in Milaan. Hij wordt docent schildertechnieken op de academie van schone kunsten Aldo Galli en houdt lezingen en cursussen over de schilderkunst. Giovanni Saltarelli identificeert zich volledig met het zinnelijke en emotionele karakter van zijn kunstwerken. Hij is een dynamisch kunstenaar en ziet zijn artistieke creaties als een directe en spontane uiting van gevoel. Het menselijke lichaam wordt ontdekt als een rijke bron van inspiratie. Dit doet hij door het afbeelden van vrouwelijk rondingen of masculiene spierbundels, dit met spanning, passie, schoonheid, mysterie en erotiek. De magie in zijn schilderijen komt voor uit een spontane en directe weergave van zijn onderwerp. De zeer originele composities in zijn schilderijen worden een eenheid mede door het gebruik van diverse technische vaardigheden. Exposities: Italië, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Giovanni Saltarelli’s father was a painter as well as a violinist; consequently the artist was exposed to painting from a very early age. Saltarelli attended the Academy of Fine Arts Castello Sforzesco in Milan and went on to teach painting techniques at the Aldo Galli art academy and give lectures and courses on painting. Vanni Saltarelli identifies totally with the physical character of his works. He is a dynamic artist who sees artistic creation as direct and spontaneous expression of emotion. The body plays a central role as a rich source of inspiration through the depiction of female curvatures and masculine muscles, full of tension, passion, beauty, mystery and eroticism. The magic of his paintings lies in the spontaneous and direct portrayal of his subject. His highly original compositions become one through the use of a variety of technical skills. Exhibitions in Italy, Germany, Austria, the Netherlands, and the USA.

En plus de violoniste, son père était aussi artiste peintre et c’est ainsi que Vanni Saltarelli a fait connaissance, en tant qu’enfant, de la peinture. Il a suivi des cours à l’Académie des Arts de Castello à Milan. Il devient professeur en matière de techniques de peinture à l’Académie des Beaux-Arts Aldo Galli et donne des conférences et des cours au sujet de la peinture. Vanni Saltarelli s’identifie entièrement avec le caractère sensuel et émotionnel de ses œuvres. Il est un artiste dynamique et considère ses créations artistiques comme une expression directe et spontanée du sentiment. Le corps humain est découvert comme une riche source d’inspiration. Il réalise ceci par la représentation de rondeurs féminines ou de muscles masculins, ceci avec tension, passion, beauté, mystère et érotisme. La magie dans ses peintures rejoint une reproduction spontanée et directe de son sujet. Les compositions très originales dans ses peintures s’unissent aussi par l’aisance technique multiple. Expositions en Italie, en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis.

← Home

Galerie Oocker broekkant 9 Budel - expositie met schilderijen en bronzen beelden van 18 kunstenaars

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - u kunt de galerie ook doordeweeks na afspraak vrijblijvend bezoeken. 

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.