Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Nieuwe collectie | Heusden | Nieuwsbrief | Contact
Info - Rieke vd Stoep

Rieke vd Stoep

De beelden van Rieke van der Stoep ontstaan vanuit een innerlijke beleving die wordt uitgedrukt in een persoonlijke symboliek. Bij beschouwing leidt dit tot herkenning en dikwijls tot verbondenheid. De mensfiguur, veelal een vrouw, staat centraal als brenger van het leven, een boodschap of het moment. De vorm die vanuit een gevoel of gedachte vertrekt, ontwikkelt zich tijdens het maken tot een autonoom beeld. De geometrische figuren zijn niet louter decoratief maar versterken de betekenis van het beeld. De cirkelvorm, als symbool voor ons denken, oneindigheid en beweging, is een terugkerend thema dat verbonden is met haar intuïtie. Momenten uit het leven vinden in haar sculpturen de balans. Ze drukken zowel rust als beweging uit in een krachtig maar ingetogen momentum. Kwetsbaarheid, kracht, innerlijke werkelijkheid worden geuit in haar beelden. Verbondenheid met de aarde en het universum, geven haar energie om telkens weer unieke beelden te creëren. Op haar beelden zijn tekens zichtbaar, haar beeldtaal, die het denken en voelen symboliseren. Ook de wetten van de geometrie zijn voor haar belangrijk, de verhoudingen die terug te vinden zijn in de natuur. Ze gebruikt deze omdat ze niet alleen prachtig zijn, maar ook de energie overbrengen op wat ze wil uitdrukken met haar beelden. Exposities in Nederland, België en Frankrijk.

Rieke van der Stoep’s sculptures come from an inner place that is expressed in personal symbolism. Something people recognise and feel akin to. The human form, often that of a woman, is a key player in van der Stoep’s work, symbolising the bringer of life, of a message or of a moment. Often her work will take shape during the process: sentiments and thoughts become shapes, which become autonomous pieces. Geometric shapes, too, are crucial to her work, reinforcing its meaning, with the circle, a symbol of consciousness, infinity and movement, being a recurring theme connected to the artist’s intuition. Her sculptures also include symbols, the artist’s own visual language, which symbolise thought and feeling. Life events are brought into balance with one another in van der Stoep’s sculptures. They express vulnerability and strength, as well as a connection with the earth and the universe. It is this connection that inspires the artist to create new work. The connections and bonds of nature, like the laws of geometry, are embodied in van der Stoep’s work, not only for their beauty but also for their vitality. Exhibitions in the Netherlands, Belgium and France.

Les sculptures de Rieke van der Stoep naissent à partir d’une expérience intérieure exprimée dans un symbolique personnel. Ceci mène à la reconnaissance et souvent à l’unité. La figure de l’être humain, la plupart du temps une femme, est centrale en tant que créatrice de la vie, un message ou le moment. La forme partant d’un sentiment ou d’une idée se développe pendant la création d’une statue autonome. Les figures géométriques ne sont pas seulement décoratives, mais fortifient le sens de la statue. La forme d’un cercle, comme symbole de nos idées, l’infini et le mouvement, est un thème se manifestant constamment qui s’unit avec son intuition. Certains moments dans la vie rejoignent l’équilibre dans ses sculptures. Elles expriment aussi bien le calme que le mouvement dans un moment propice vigoureux mais modeste. La vulnérabilité, la force, la réalité intérieure s’expriment dans ses œuvres. L’unité avec la terre et l’univers lui donnent l’énergie pour créer à chaque reprise des sculptures uniques. Ses sculptures sont dotées de signes visibles, son langage figuré, qui symbolisent les idées et les sentiments. Aussi les lois de la géométrie sont importantes pour elle, notamment les rapports que l’on retrouve dans la nature. Elle les utilise, parce qu’elles ne sont pas seulement superbes, mais elles transmettent aussi l’énergie sur ce qu’elle tient à exprimer à l’aide de ses sculptures. Expositions aux Pays-Bas, en Belgique et en France.

← Home

nieuwe collectie schilderijen van Valéry Vecu Quitard en SylC

Geopend: zaterdag en zondag van 13-17 uur en na afspraak / and by appointmentDe collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.