Galerie Oocker
Home | Kunstenaars | Galerie | Selectie KK | Budel | Nieuwsbrief | Contact
Info - Angelo Bellini

Angelo Bellini

Angelo Bellini was born in Redondesco, Italy  in 1938. He attended the Art School and the Academy of Fine Arts of Brera. He teaches painting disciplines for several years in public and private art schools. His absolute vocation, to be a painter, however, is always pursued with consistency and tenacity. It begins in the 60\'s, participating on invitation to important artistic events. He was invited to numerous solo and group exhibitions and art exhibitions in Italy getting many awards. Several of his works are present in museums, galleries, public and private collections. The last years he has exhibited almost exclusively outside Italy, both in Europe, especially in France, Germany and England, and outside Europe.

Angelo Bellini werd geboren in Redondesco, Italië, in 1938. Hij bezocht de Kunstschool en de Academie voor Schone Kunsten van Brera. Sinds enkele jaren geeft hij les in de schilderkunst aan openbare en particuliere kunstscholen. Zijn absolute roeping, schilder te zijn, heeft hij echter altijd consequent en met volharding nagestreefd. Het begint in de jaren \'60, met deelname op uitnodiging aan belangrijke artistieke evenementen. Hij werd uitgenodigd voor talrijke solo- en groepstentoonstellingen en kunsttentoonstellingen in Italië en kreeg vele prijzen. Verschillende van zijn werken bevinden zich in musea, galerijen, openbare en particuliere collecties. De laatste jaren exposeert hij bijna uitsluitend buiten Italië, zowel in Europa, vooral in Frankrijk, Duitsland en Engeland, als buiten Europa.

Angelo Bellini est né à Redondesco, en Italie, en 1938. Il a fréquenté l\'école d\'art et l\'Académie des Beaux-Arts de Brera. Il enseigne les disciplines de la peinture depuis plusieurs années dans des écoles d\'art publiques et privées. Sa vocation absolue, être peintre, est cependant toujours poursuivie avec constance et ténacité. Cela commence dans les années 60, en participant sur invitation à d\'importantes manifestations artistiques. Il est invité à de nombreuses expositions individuelles et collectives et à des expositions d\'art en Italie, obtenant de nombreux prix. Plusieurs de ses œuvres sont présentes dans des musées, des galeries, des collections publiques et privées. Ces dernières années, il a exposé presque exclusivement hors d\'Italie, tant en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Angleterre, qu\'en dehors de l\'Europe.

Angelo Bellini è nato a Redondesco, Italia, nel 1938. Ha frequentato il Liceo Artistico e l\'Accademia di Belle Arti di Brera. Insegna discipline pittoriche per diversi anni in scuole d\'arte pubbliche e private. La sua vocazione assoluta, quella di essere pittore, è però sempre perseguita con coerenza e tenacia. Inizia negli anni \'60, partecipando su invito a importanti manifestazioni artistiche. Viene invitato a numerose mostre personali e collettive ed esposizioni d\'arte in Italia ottenendo numerosi riconoscimenti. Diverse sue opere sono presenti in musei, gallerie, collezioni pubbliche e private. Negli ultimi anni ha esposto quasi esclusivamente fuori dall Italia, sia in Europa, soprattutto in Francia, Germania e Inghilterra, sia fuori dall Europa.

← Home

Galerie Oocker broekkant 9 Budel - expositie met schilderijen en bronzen beelden van 18 kunstenaars

Open: zaterdag en zondag van 13 - 17 uur - u kunt de galerie ook doordeweeks na afspraak vrijblijvend bezoeken. 

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.