Galerie Oocker
Home | Galerie | Nieuwe collectie | Heusden | Nieuwsbrief | Contact
Info - David Khmaladze

David Khmaladze

Hij studeerde aan de kunstacademie in Tbilisi en vervolmaakte zich aan de academie van Praag. Werkte vervolgens, ook als restaurateur, in diverse Europese landen. Hij nam deel aan een indrukwekkend aantal exposities in binnen- en buitenland. David Khmaladze (1966) realiseerde een gigantisch beeld van Medea met het Gulden Vlies in Batumi aan de Zwarte Zee en een indrukwekkende Prometheus die te bewonderen is in Tbilisi. Door de academische opleiding kan hij anatomische perfecte beelden maken. Maar aan zijn vrije stijl, die gestileerd overkomt, ziet men een duidelijk persoonlijke uiting. Beelden die gevoel en eenvoud uitstralen en daardoor zo herkenbaar voor aan deze kunstenaar. De beelden worden gegoten uit een samenstelling van albastpoeder en ander componenten en hebben iets van het raffinement van albast en de warmte van ivoor. Na het gieten worden ze gepolijst en gepatineerd. David Khmaladze heeft een duidelijke persoonlijke stijl gedragen door een gedegen academische opleiding. En vooral met een groot vakmanschap. Exposities in Georgië, België, Frankrijk en Nederland.

David Khmaladze (1966) attended the art academy in Tbilisi and went on to specialise at the academy of Prague. He subsequently worked all across Europe, including as a restorer, and took part in an impressive number of exhibitions both in his home country and abroad. Some of his more famous works include a colossal statue of Medea and the Golden Fleece in Batumi, on the Black Sea, and an impressive statue of Prometheus in Tbilisi. His academic training allows him to create anatomically perfect sculptures, however, his loose style which comes across as stylised, betrays a clear, personal expression. Khmaladze’s work radiate feeling and simplicity, which makes them so recognisable. His sculptures are poured using a combination of alabaster powder and other components. They exude the raffinement of alabaster and the warmth of ivory. After they are poured, they are polished and patinated. David Khmaladze has a clear individual style, which is reinforced by a solid academic education. And by exquisite craftsmanship. Exhibitions in Georgia, Belgium, France and the Netherlands.

David Khmaladze (1966) a fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts et s’est perfectionné à l’académie de Prague. Ensuite, il a travaillé, aussi comme restaurateur, en divers pays européens. Il a participé à un nombre impressionnant d’expositions aussi bien au niveau national qu’international. David Khmaladze a réalisé une statue gigantesque de Médéa avec la Toison d’Or à Batumi près de la Mer Noire et un Prométhée imposant que l’on peut admirer à Tbilisi. Grâce à sa formation académique, il est en mesure de réaliser des sculptures anatomiques parfaites. Toutefois, l’on aperçoit une expression clairement personnelle par son style libre qui a cependant l’air stylisé. Les sculptures sont composées de poudre d’albâtre et d’autres composants et reflètent un soupçon de raffinement d’albâtre et de la chaleur rayonnante de l’ivoire. Après le moulage, elles sont polies et patinées. David Khmaladze fait preuve d’un style très personnel supporté par une formation académique adéquate. En plus, surtout avec un énorme savoir-faire. Expositions en Géorgie, en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

vanaf 21 oktober nieuwe werken van Vanni Saltarelli, Diederik Storms en Olivier Duhamel

Geopend: zaterdag en zondag van 13-17 uur en na afspraak / and by appointment

De collectie van Galerie Oocker omvat een select aantal nationale en internationale kunstenaars verbonden door een visie van authenticiteit en vakmanschap.